GLOCK
SUBCOMPACT
G26 - kaliber 9x19
G27 - kaliber .40 SW
G29 - kaliber 10mm Auto
G30 - kaliber .45 Auto
G30S - kaliber .45 Auto
G28 - kaliber .380 Auto
G33 - kaliber .375 SIG
G39 - kaliber .45 GAP
SUBCOMPACT SLIMLINE
(jednoradový zásobník)

G36 - kaliber .45 Auto
G42 - kaliber .380 Auto - najmenší GLOCK
G43 - kaliber 9x19 - najmenší GLOCK kal. 9x19

Pištole GLOCK sa vyznačujú mimoriadnou kvalitou a spoľahlivosťou s jednoznačne najlepším pomerom k cene. Paralelne prebieha výroba pištolí 3., 4. a 5. generácie. Obľúbené sú dýky GLOCK mod. 78 (bez pílky) a mod. 81 (s pílkou) dostupné vo viacerých farebných prevedeniach a skladacie lopatky GLOCK s pílkou.
Ceny zbraní a príslušenstva nájdete v našom e-shope, viac informácií na eu.glock.com


PIŠTOLE GLOCK TRETEJ GENERÁCIE


Pištole GLOCK tretej generácie sa okrem štandardného prevedenia vyrábajú v niekoľkých variantoch:

So závitom na ústí hlavne sa vyrábajú modely: 17 a 19 (M13,5x1 ľavý).

So zdrsneným rámom RTF2: 17, 19, 34, 22, 23, 21, 31, 32. Rámy RTF2 majú drsnejší povrch ako rámy Gen4.

So zeleným rámom OD green: 17, 19, 26, 22, 23, 27, 31, 32, 33. Modely Gen4 nie sú v Európe dostupné s rámom OD green.

S rámom SF (Short Frame) s chrbátom rukoväte posunutým o 1,5 mm bližšie k spúšti: 20, 29, 21, 30. Rámy SF majú rovnakú veľkosť ako rámy Gen4 bez nasadených prídavných chrbtov.

S bezpečnostným zámkom v rukoväti: 17, 19, 26, 22, 23, 27, 35, 25, 28, 31, 32, 33. Dodatočná montáž zámku nie je možná.


VEĽKOSTNÉ PREVEDENIA

COMPETITION
G17L - kaliber 9x19
G34 - kaliber 9x19
G24 - kaliber .40 SW
G35 - kaliber .40 SW
G40 - kaliber 10mm Auto (len Gen4 MOS)
G41 - kaliber .45 Auto (len Gen4)
STANDARD
G17 - kaliber 9x19
G22 - kaliber .40 SW
G20 - kaliber 10mm Auto
G21 - kaliber .45 Auto
G31 - kaliber .375 SIG
G37 - kaliber .45 GAP
COMPACT
G19 - kaliber 9x19
G23 - kaliber .40 SW
G25 - kaliber .380 Auto
G32 - kaliber .375 SIG
G38 - kaliber .45 GAP

PIŠTOLE GLOCK ŠTVRTEJ GENERÁCIE


Modely štvrtej generácie (Gen4) sa vyrábajú paralelne s pištoľami tretej generácie. Prebieha výroba týchto modelov: 17, 19, 26, 34, 22, 23, 27, 35, 20, 29, 40 (len v konfigurácii MOS), 21, 30, 41, 31, 32, 33.

S kompenzátorom (C) sú v ponuke modely Gen4: 17, 19, 21.

Modular Optic System (MOS)je dostupný u modelov Gen4: 17, 34, 35, 40, 41. Pomocou priložených montážnych platničiek je možné pištoľ vybaviť kolimátorom (zn. C-More, Docter, Leupold, Trijicon) bez potreby demontáže mieridiel. 

So závitom na ústí hlavne sa vyrábajú modely Gen4: 17, 19 (M13,5x1 ľavý) a G21 (M16x1).
Rozdiely pištolí Gen4 oproti
predchádzajúcej generácii:

 

VÝMENA VRATNÝCH PRUŽÍN Gen4


Pretože pre firmu GLOCK je veľmi dôležité zaistiť, aby jej zbrane podávali výkon zodpovedajúci najvyšším štandardom so stále širším spektrom dostupného streliva, rozhodla sa umožniť dobrovoľnú bezplatnú výmenu zostavy dvojitej vratnej pružiny v pištoliach Gen4, s výnimkou modelov GLOCK 26 a 27, ktorých dvojité vratné pružiny sú zhodné s pružinami použitými v pištoliach tretej generácie.
Spoločnosť GLOCK vyvinula nový typ zostavy dvojitej vratnej pružiny ako náhradu za viacero modifikácií, ktoré sú dnes na trhu. Zároveň GLOCK zdarma poskytne zdokonalený vodiaci blok spúšťového mechanizmu s novým vyhadzovačom. Montáž tohto dielu nechajte urobiť u vyškoleného zbrojára, najlepšie u zbrojára certifikovaného firmou GLOCK podľa postupu uvedeného v manuály zbrojára.

Dodanie nových dielov a ich montáž žiadajte u svojho predajcu, ak tento má vyškoleného zbrojára. Súčiastky poskytneme zdarma len v prípade dodania starých dielov s uvedením modelu a výrobného čísla pištole, u ktorej má dôjsť k výmene. Samostatné diely odošleme len predajcovi.

Ak predajca nemá vyškoleného zbrojára, môžete poslať zbraň na montáž dielov k nám. Zbraň však musí byť predaná našou firmou. V takom prípade je na záručnom liste uvedený názov firmy Šoltis - Zbrane, strelivo (táto firma bola distribútorom pištolí GLOCK do 30.6.2014). Adresa pre priame zaslanie zbrane (ak bola Vaša zbraň predaná našou firmou Šoltis - Zbrane, strelivo): BW ARMS, s.r.o., Dr. Clementisa 54, 909 01 Skalica.

Skôr než budete kontaktovať predajcu alebo našu firmu, skontrolujte, prosím, či máte skutočne starší typ pružiny. V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame správne označenie zostavy dvojitej vratnej pružiny pre jednotlivé modely, ktoré je vyrazené na zadnej strane zostavy. Akékoľvek iné alebo žiadne označenie znamená, že nemáte súčasný typ pružiny.

Výmena dielov sa týka len pištolí dodaných firmou GLOCK pred augustom 2011.

SPRÁVNE OZNAČENIE ZOSTÁV DVOJITEJ VRATNEJ PRUŽINY Gen4:

Glock G41 Gen4       Glock G42Glock G41 Gen4       Glock G42